1. Resources
  2. Terms of use
Odaberite

PRAVILA KORIŠTENJA TOYOTINIH INTERNETSKIH STRANICA

Pristupom i korištenjem Toyotinih stranica prihvaćate ova pravila bez ograničenja i uvjeta. Zbog toga vaš pristup Toyotinim stranicama podliježe ovim pravilima kao i svim zakonima kojima je to regulirano.

Copyright© Toyota BH d.o.o. 

Sadržaj

Toyotine internetske stranice sadrže podatke o Toyotinim proizvodima i Toyotinim promotivnim programima. Toyotini proizvodi ponuđeni na ovim stranicama nude se samo u Bosni i Hercegovini i samo u ovlaštenim Toyotinim prodajnim mjestima i servisima dok su promotivni programi opisani na ovim stranicama dostupni samo u navedenim razdobljima kod svih ovlaštenih partnera. 

Svi podaci na ovim internetskim stranicama prikazani su samo za informativne svrhe. Ove stranice ne smiju se koristiti kao zamjena za podatke koje možete dobiti u ovlaštenom Toyotinom prodajnom mjestu ili servisu. Podaci na ovim stranicama nisu pravno obvezujući i ne predstavljaju ponudu za prodaju. 

Toyota BH d.o.o. čini sve da osigura da podaci na ovim internetskim stranicama budu točni, ali točnost nije moguće jamčiti i Toyota BH d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, potpunost niti izvornost bilo kojeg podatka sadržanog na ovim stranicama. Ove stranice i svi podaci i materijali na njima sadržani su takvi kakvi jesu, bez bilo kakvih jamstava, eksplicitnih ili implicitnih. 

Toyota BH d.o.o. pridržava pravo izmjene u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, modela, opreme, specifikacija ili raspoloživosti.

Cijene Toyotinih proizvoda

Cijene koje su sadržane na ovim stranicama ili ih kroz njih možete dobiti informativnog su karaktera i ne predstavljaju ponudu za prodaju Toyotinih proizvoda te nisu obvezujuće za ovlaštena Toyotina prodajna mjesta i servise. Kupovina bilo kojeg Toyotinog proizvoda mora biti predmet uvjeta i odredbi posebnog kupoprodajnog ugovora.

Korištenje tehnologije znački (engl. cookie)

Toyota BH d.o.o. koristi 'cookie' da bi mogao pratiti put kojim ste došli do Toyotinih stranica, da bismo lakše pratili rad korisnika na ovim stranicama te da bismo mogli ocijeniti i unaprijediti Toyotine stranice kako bi vam bile od pomoći. Toyota BH d.o.o. putem ove tehnologije ne bilježi podatke o pojedinom korisniku pa se nikakav podatak o vama osobno neće sačuvati niti koristiti. Možete podesiti svoj program za pretraživanje tako da ne prihvaća 'cookie' ili da vas upozori u slučaju da su vam poslane.

Odgovori na česta pitanja

Konfigurator automobila je alat koji pomaže vama, ali i pridonosi promociji Toyotinih proizvoda. Podaci koje pruža konfigurator su informativnog karaktera. Toyota BH d.o.o. ne jamči točnost, potpunost ili izvornost slike ili prikaza Toyotinih proizvoda prikazanih u konfiguratoru u odnosu na Toyotine proizvode u stvarnosti.  

Toyota BH d.o.o. pridržava pravo izmjene konfiguratora automobila u bilo kojem trenutku bez prethodne najave ili objašnjenja.

Osobni podaci koje dostavite putem Toyotinih internetskih stranica koristit će samo Toyota BH d.o.o. za unapređenje usluga koje vam pruža uključujući i marketinške namjene. Toyota BH d.o.o. čini napore da osigura sigurno prikupljanje, prijenos i pohranu osobnih podataka sukladno prirodi tih podataka i u skladu s relevantnim europskim propisima u pogledu prikupljanja podataka. Toyota BH d.o.o. neće prenositi vaše osobne podatke trećim stranama, osim osobama unutar Toyotine distribucijske mreže. Možete pristupiti, ispraviti ili uložiti prigovor na korištenje osobnih podataka.

 

Toyota BH d.o.o. priznaje prirodu interneta kao medija kojeg koriste pojedinci za davanje povratne informacije ili unos u pogledu Toyotinih stranica te će poduzeti razumne korake da uzme ove unose i povratne informacije u razmatranje kada je to primjereno i korisno. Toyota BH d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu takvih unosa te pridržava pravo ukloniti takve unose s ovih stranica bez objašnjenja ili najave. 

Prikaz i svi sadržaji na ovim stranicama zaštićeni su propisima industrijskog i intelektualnog vlasništva. Smijete koristiti samo podatke, tekst, slike ili crteže sadržane na ovim stranicama za osobne, nekomercijalne potrebe te ih ne smijete reproducirati, mijenjati, slati, zloupotrebljavati niti objavljivati, djelomično ili u cijelosti, za bilo koju svrhu bez prethodnog pisanog odobrenja Toyota BH d.o.o. osim za pregledavanje.

Prezentacija i svi sadržaji na stranicama (uključujući i web kod) zaštićeni su industrijskim i intelektualnim vlasništvom. Informacije, tekst, slike, kod i grafike sadržane na ovim stranicama možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu. Zabranjeno je reproduciranje, modificiranje, prenošenje, objavljivanje, u cijelosti ili samo dio, za bilo koju namjenu bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke TME, osim za promatranje.

Toyota BH d.o.o. prepoznaje prirodu interneta kao medija na kojem se dijele podaci i dopušta pojedincima samo reprodukciju slika s Toyotinih stranica uz uvjet podnošenja zahtjeva administratoru ovih stranica na adresu info@toyota.ba. Za vašu obavijest kriteriji za ocjenjivanje bilo kojeg zahtjeva temelje se, između ostalog na ovome:

- internetske stranice nisu komercijalne;  

- internetske stranice daju pozitivnu sliku marke Toyota i Toyotinih proizvoda;  

- internetske stranice ne sadrže nepristojne ili nezakonite materijale;  

- slike ostaju neizmijenjene (bez dodatnog teksta na slikama, bez lijepljenja slika, izmjene boja ili izobličavanja i drugo);  

- smiju se reproducirati samo slike koje predstavljaju proizvode koje je proizvela Toyota, posebno, ne smiju se reproducirati dijelovi predstavljanja i vizualnog uređenja Toyotinih stranica;  

- broj reproduciranih slika mora biti razuman i sukladan namjeni internetskih stranica;  

- vlasnik autorskih prava mora biti naveden na sljedeći način: 'Copyright© Toyota BH d.o.o.;  

- izvor slika mora biti naveden hipervezon na Toyotine stranice;  

- korištenjem slika pojedinac ili organizacija slažu se da im se Toyota BH d.o.o. obrati radi uspostavljanja veze s Toyotinih stranica na njihove stranice.  

Svi trgovački znakovi, logotipi i servisne marke prikazane na ovim stranicama vlasništvo su Toyota Motor Corporation, TME, Toyota BH d.o.o. ili trećih osoba. Ne smijete ih koristiti, trajno preuzimati, umnožavati ili distribuirati na bilo koji način bez pisanog odobrenja Toyota Motor Corporation, TME, Toyota BH d.o.o. ili trećih osoba, sukladno okolnostima.

 

Toyotine stranice možda sadrže hipertekstne poveznice na druge internetske stranice koje su potpuno neovisne od ovih. Toyota BH d.o.o. ne jamči točnost, potpunost ni izvornost podataka sadržanih u takvoj hipertekstnoj poveznici ili drugim internetskim stranicama te je pristup drugim internetskim stranicama povezanim s Toyotinim u potpunosti na rizik korisnika.

Toyota BH d.o.o. posebno odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili posebnu štetu proizašlu iz ili na bilo koji način povezanu s pristupom ili korištenjem Toyotinih stranica, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak ili oštećenje uslijed djelovanja virusa na vašu računalnu opremu ili vaše oslanjanje na podatke dobivene kroz Toyotine internetske stranice.

 

Toyota BH d.o.o. pridržava pravo dopune i izmjene ovih pravila u bilo kojem trenutku kako to poslovanje bude zahtijevalo te vas pozivamo da posjetite ove stranice i provjerite pravila svaki put kada dođete na Toyotine stranice.

Slanjem bilo kakvih izjava u vezi Toyotinih internetskih stranica prihvaćate da Toyota pridržava potpuno diskreciono pravo mijenjati, besplatno objaviti ili ne objaviti uopće na ovim stranicama dobivene izjave. Toyota ne prihvaća bilo kakvu odgovornost u pogledu sadržaja poruka objavljenih na ovim stranicama.

 

Oprema na vozilu i njena dostupnost ovisi o lokalnim uvjetima (neka prikazana vozila mogu sadržavati opremu koja nije dio standardne opreme, pogledajte cjenik, specifikaciju opremu za detaljne informacije). Sve informacije te vrste mogu se dobiti od najbližeg ovlaštenog Toyota partnera. Navedene cijene su konačne sa uključenim posebnim porezom na motorna vozila i PDV-om. Sve doplate opcija odnose se na preporučenu cijenu, za konačnu cijenu s opcijama kontaktirajte Toyota partnera.