1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. 4 r's for a better earth
Odaberite

Četiri R za bolju Zemlju

Saznajte o 4R i kako nam pomažu da poboljšamo našu Planetu.

Neprestano tražimo načine za smanjenje našeg utjecaja na okoliš. Saznajte o 4R i o tome kako usmjeravaju ono što smo činili, što činimo i što planiramo za budućnost kako bismo osigurali harmoniju između ljudi, proizvoda i Planete.

Šta su 4R?

Odavno smo postavili kao prioritet razvoj načina proizvodnje i vozila koja imaju manji utjecaj na okoliš. Ovaj pristup od 360° se temelji na onome što je poznato kao četiri R: Reduce (Smanjiti), Reuse (Ponovo upotrijebiti), Recycle (Reciklirati) i Recover (Obnoviti). Ove jednostavne riječi pomažu odrediti naše neprekidno poboljšanje načina na koji konstruišemo i proizvodimo vozila, kako naša vozila djeluju kada ih voze naše stranke i kako ih je moguće sigurno i odgovorno zbrinuti kada dođu do kraja svog životnog vijeka.

Naš fokus na četiri R nam pomaže svesti na najmanju mjeru korištenje vrijednih prirodnih resursa i naše emisije ugljika. Pomaže nam i u promišljanju o načinu na koji možemo proizvoditi vozila u budućnosti koja su još čišća i učinkovitija, korištenjem inovativnih materijala i alternativnih izvora energije. Ovaj pristup će nas voditi ka našem cilju ultimativnog eko-automobila, onog koji ima nulti utjecaj na okoliš u svakoj fazi svog životnog ciklusa.