1. Discover Toyota
  2. Safety
  3. Pre crash safety
Odaberite

Sistem predviđanja sudara

Naš napredni sistem izbjegavanja sudara

Koristeći milimetarski valni radar koji promatra cestu ispred vaše Toyote, kao pomoć naš sistem predviđanja sudara djeluje kao drugi par očiju.


Detekcija sudara

Ako radar detektira visoku vjerojatnost sudara aktivirati će upozorenje kako bi vas potaknuo na poduzimanje određene akcije. Čim reagirate i pritisnite papučicu kočnice, sistem će već pripremiti sistem pomoći pri naglom kočenju, čime se osigurava maksimalni tlak u sistemu kočenja bez obzira koliko snažno pritisnuli papučicu kočnice.

  • Smanjenje potencijalnih ozljeda

    Ako sistem predviđanja sudara odluči da je sudar neizbježan, aktivirati će 'kočenje prije sudara' automatskim uključivanjem kočnica i pripremiti sigurnosne pojaseve za sudar, tako što će ih zategnuti, čime će vas zadržati u sjedalu i smanjiti potencijalne ozljede.