1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Just better
Odaberite

Jednostavno bolje

Fokus naše svjetske ekološke misije

Na što mislimo kada kažemo ”Jednostavno bolje”? Briga za okoliš za Toyotu ne predstavlja novost. Tijekom mnogo godina rada pod naše poslovanje postavili smo čvrste temelje koji osiguravaju da je sukladnost s okolišem ključan dio poslovne strukture, metodologija i certifikata koje koristimo kako bi osigurali da smo ”Jednostavno bolji”.

POVELJA O ZEMLJI, POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA I AKCIJSKI PLAN

 • Predani smo zaštiti i poboljšanju okoliša, stoga moramo biti sigurni da svi aspekti našeg poslovanja dobro razumiju što se od njih traži i da zajednički uspješno radimo u smjeru postizanja naših ekoloških ciljeva. Uz naše vlastite ekološke planove, naravno da također moramo osigurati poštivanje ekoloških zakona i propisa, te da imamo postavljene odgovarajuće mjere koje će prepoznati i suočiti se sa svim ekološkim rizicima.

 • Principi ekološkog upravljanja koje koristimo u našem poslovanju razvijeni su iz tri izvora: Toyotine Povelje o zemlji, Politike zaštite okoliša i Europskog ekološkog akcijskog plana. Oni nam daju okvir koji nam pomaže da stalno poboljšavamo naše performanse i napredujemo prela našim ekološkim ciljevima. Oni također podržavaju dijeljenje našeg iskustva i znanja s drugima, kako bi povećali ekološku osviještenost i odgovornost.


 • Toyotina Povelja o Zemlji postavlja naš globalni pristup upravljanju ekologijom.


 • Naša Politika zaštite okoliša pomaže nam kreirati ekološki odgovorno poslovanje.


 • Naš Ekološki akcijski plan identificira naše ciljeve i kako ih možemo postići.


 • Težimo zadovoljavanju i održavanju međunarodno priznatih ekoloških standarda.

Toyotina Povelja o Zemlji odražava našu središnju ekološku filozofiju i našu predanost pomaganju u izgradnji održivog društva s nultom razinom emisija.

TOYOTINA POVELJA O ZEMLJI

 • Toyotina Povelja o Zemlji predstavlja osnovu svih naših ekoloških aktivnosti. To je jasna izjava o osnovnoj politici i smjernicama akcija koje slijedimo kako bi postigli održivi razvoj i učinkovito upravljanje okolišem. Povelja je usko povezana s Toyotinim usmjeravajućim principima, koji definiraju našu korporativnu filozofiju upravljanja. Specifično, podržava drugi od ovih principa, koji navodi da ćemo ”naše poslovanje posvetiti osiguravanju čistih i sigurnih proizvoda i kroz naše aktivnosti ćemo unaprijediti kvalitetu života u svakom pogledu”.

 • Povelja je sastavljena 1992. godine i naknadno nadopunjena 2000. Ona postavlja našu osnovnu politiku, pokazujući kako želimo pomoći u postizanju uspješnog društva s nultom razinom štetnih emisija, razvijanjem ekoloških tehnologija, čineći stalna poboljšanja i radeći u suradnji s drugima. Također definira smjernice djelovanja, ohrabrujući ekološku osviještenost i odgovornost i dijeleći znanje i iskustvo s drugima.

OSNOVNA POLITIKA


 • U svakom dijelu našeg poslovanja radimo u harmoniji s okolišem i fokusiramo se na nultu razinu emisija.


 • Koristimo svaku dostupnu ekološku tehnologiju kako bi pomogli da okoliš i ekonomija žive u harmoniji.


 • To nam pomaže u rješavanju ekoloških problema na globalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini.


 • Radimo na stvaranju odnosa s organizacijama i individualcima kako bi im pomogli u očuvanju okoliša.

SMJERNICE DJELOVANJA


 • U svakom aspektu našeg poslovanja suočavamo se sa izazovom nulte razine emisija.


 • Ekološke koristi možemo postići zajedničkim radom s našim poslovnim partnerima.


 • Aktivno podržavamo društvene aktivnosti zaštite i poboljšanja okoliša.


 • Dijelimo informacije s drugima i radimo u smjeru izgradnje šire ekološke osviještenosti.

Naša ekološka politika ne odnosi se samo na ono što radimo kao kompanija, nego kako možemo pomoći u podizanju svijesti i podijeliti odlične ideje s drugima.

TOYOTINA EUROPSKA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA

 • Europska politika zaštite okoliša predstavlja formalnu definiciju kako možemo postići ciljeve, predstavljene u našoj Povelji o Zemlji. Sastavljena 2011., ona predstavlja kamen temeljac za način kako kroz naše poslovanje upravljamo ekološkim rizicima, u skladu s međunarodnim i nacionalnim standardima i propisima. Ova politika podržava naš cilj postizanja ekološkog vodstva, razvoja i primjene najbolje prakse u sklopu naše industrije i pomaganju drugima u razvoju njihovog vlastitog ekološkog promišljanja i djelovanja.

 • Ova politika uključuje naše obećanje smanjenja emisija u svakom stupnju radnog vijeka vozila, smanjenja otpada i količine uporabljenih prirodnih resursa, i ostvarivanju napretka prema našem cilju, savršenom ekološkom automobilu. To je podržano našom predanosti kontinuiranim poboljšanjima ekoloških performansi, uporabi energije i poštivanju obvezujućih standarda. Također težimo podijeliti naša iskustva i potaknuti druge u osvještavanju o ekološkim problemima i u pronalaženju načina kako se s njima suočiti.

EKOLOŠKI ZAVJET


 • Naporno radimo ukloniti CO2 i druge štetne emisije iz svih naših operacija.


 • Uporaba 3 izraza u smislu smanjenja otpada i naše uporabe energije i drugih resursa.


 • Naš cilj je razvoj automobila koji nema nikakav utjecaj na okoliš.

STALNO POBOLJŠANJE


 • Ekološke probleme i utjecaj na okoliš uzimamo u obzir u svakom stadiju radnog vijeka vozila.


 • Osiguravamo da naše poslovanje i proizvodi uvijek zadovoljavaju ekološke standarde, zakonom propisane u cijelom svijetu.


 • Mi projektiramo tvornice i proizvodne sustave i metode koji su ekološki odgovorni.

OTVORENI DIJALOG


 • Zajedno radimo s našim poslovnim partnerima, našom radnom snagom i našim klijentima kako bi promovirali ekološku osviještenost i najbolje prakse.


 • Ekologiju stavljamo na prvo mjesto u našem poslovanju i odnosu s drugima.


 • Uvijek tražimo nove načine poticanja i razvoja ekološkog razmišljanja i djelovanja.

Važno je pripremiti se za budućnost, tako da svakih pet godina stvaramo Ekološki akcijski plan, koji se redovito pregledava i nadopunjuje.

 

KONCEPT EKOLOŠKOG AKCIJSKOG PLANA

 • Naš Ekološki akcijski plan definira naše ekološke aktivnosti i ciljeve u razdoblju od pet godina.

  Osim objašnjavanja što ćemo raditi u kratkom razdoblju, također definira strategiju djelovanja na duži rok. Svakih pet godina generiramo potpuno nadopunjeni plan, ali se njegov sadržaj revidira na godišnjoj razini i po potrebi se nadopunjuje. Kada dosegnemo kraj svakog petogodišnjeg plana, iskorištavamo mogućnost gledanja u nazad na ono što smo postigli i identificiramo područja gdje trebamo poboljšanja ili učiniti više kako bi postigli naše ciljeve.

  Zadnji Ekološki akcijski plan je šesti koji smo proizveli. Formuliran je u jesen 2015., te pokriva razdoblje od travnja 2016. do ožujka 2020.

NAŠ TRENUTNI AKCIJSKI PLAN

 • Plan, prema kojem danas radimo, uključuje tri prenesena prioritetna područja iz prethodnog plana: kako možemo doprinijeti kreiranju društva s niskom emisijom ugljika, kako možemo postići društvo koje se bazira na recikliranju, te kako možemo učiniti više u zaštiti okoliša i izgraditi društvo koje živi i radi u skladu s prirodom. Naša glavna strategija ostaje osiguravanje održive mobilnosti razvojem novih i ekoloških automobila.

 • Prihvaćanje ovog plana poklopilo se s najavom Toyotinog ekološkog izazova 2050, u kojem definiramo odvažne ekološke ciljeve koje težimo postići do sredine ovog stoljeća. Naši napori imati že podršku i biti će pojačani našim trenutnim i budućim akcijskim planovima.

Bolja Zemlja

Kako Smanjujemo, Ponovno koristimo, Reciklirano i Obnavljamo kako bi zaštitili i poboljšali okoliš.

Poduzimamo sve napore kako bi bili sigurni da način na koji upravljamo, nadziremo i ocjenjujemo naše ekološke performanse i aktivnosti, zadovoljava neovisne međunarodne norme.

OCJENA RADNOG VIJEKA – (LCA - LIFE CYCLE ASSESSMENT)

 • Ocjena radnog vijeka je dobro poznata metoda ocjenjivanja koja identificira i ocjenjuje utjecaj na okoliš koji je rezultat cijelog radnog vijeka proizvoda. Toyotin sustav ekološke ocjene vozila (Eco-VAS) ide dalje od ovog i glavni inženjeri je koriste kako bi ocijenili kako naša vozila utječu na okoliš od vađenja resursa do proizvodnje, uporabe i eventualnog recikliranja i zbrinjavanja.

  Sustav dozvoljava postavljanje ciljeva od početnih stadija, koji se redovito analiziraju kako bi se osiguralo da su postignuti. Ocjenu radnog vijeka na našim vozilima provodimo od 1997. Svaka nova generacija vozila postiže bolje ekološke performanse od prethodne generacije. Čak smo za našu metodologiju dobili certifikat.

 • Toyotinu LCA metodologiju, koja se primjenjuje u našim osobnim vozilima, ocijenila je i odobrila agencija TÜV Rheinland i primila je certifikat u skladu s normom ISO14040/14044.

ISO 14001 CERTIFIKAT

 • Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) definira međunarodno priznati certifikat za tvrtke i organizacije koje zadovoljavaju njene standarde upravljanja ekologijom. Nazvan ISO 14001, ovaj standard pokriva različite aspekte, uključujući implementaciju ekološke politike, postavljanje ciljeva, obuku i osvješćivanje, te redovite ocjene performansi.

  Mi cijenimo ISO 14001 i njegove alate, koji podržavaju našu predanost kontinuiranom poboljšanju naših ekoloških performansi.

  Više od 20 naših lokacija u Europi, dobilo je certifikat ISO 14001, uključujući tvornice, prodajna predstavništva i logističke centre.

  Uz to, preko trećine naše maloprodajne mreže također je dobilo ekološke certifikate trećih strana. • Europsko sjedište i Tehnički centar, 14 logističkih dijelova, 6 logističkih centara za vozila i LRVT Pariz od agencije AVI dobili su certifikat ISO 14001. Svi NMSC/EMC dobili su certifikate od drugih nacionalnih tijela za certificiranje.