1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Environmental challenge 2050
  4. Challege 3

Izazov 3

Izazov fabrike s nultom emisijom C02

Naš Izazov fabrike s nultom emisijom CO2 uključuje racionalizaciju naših proizvodnih procesa njihovim skraćivanjem čime se smanjuje proizvodnja CO2. Učinit ćemo naše pogone energetski učinkovitijima i uključiti obnovljive izvore energije kao što su solarna i energija vjetra, te energije s malim ispuštanjem ugljika uključujući vodikovu energiju.

Naši ciljevi za godine pred nama

Naš cilj je postići nultu emisiju CO2 u svim proizvodnim pogonima širom svijeta do 2050. Do 2030. imamo cilj smanjiti ukupnu emisiju CO2 iz svih naših tvornica u cijelom svijetu za 35 posto u odnosu na razinu iz 2013.

Neka od naših dosadašnjih postignuća

  • Naše fabrike u svijetu su značajno smanjile emisiju C02 u odnosu na vrijednosti iz 2013.
  • Smanjenje emisije CO2 po jedinici proizvedenoj u europskim tvornicama za više od 72% u uporedbi s vrijednostima iz 2013.

Naši proizvodni pogoni više neće koristiti paru

Emisija CO2 u našim tvornicama je rezultat energije koja se koristi u proizvodnim postupcima. Revizije koje su proveli naši timovi za procjenu pogona su naglasile kako je moguće značajno povećanje energetske učinkovitosti naših procesa koji uključuju paru.

Izučili su parne procese u dva proizvodna pogona u Europi u kojima se koristi para – Toyota Motor UK Burnaston (TMUK) i Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT). U oba pogona su prepoznali potencijal za smanjenje energetskih gubitaka između 33% i 8% potpunim uklanjanjem parnih procesa i njihovom zamjenom jednostavnijim i pametnijim procesima. TMUK je dovršio završni korak prema potpunom uklanjanju parnih procesa, a to je uklanjanje nepotrebnih parnih kotlova. TMMT radi na ostvarivanju svog sna o potpunom uklanjanju parnih procesa do 2020.

Kako naše fabrike smanjuju svoju emisiju?