1. Discover Toyota
 2. About us
 3. Toyota vision and philosophy
 4. The toyota way
Odaberite

Toyotin način

Naš je današnji rad temelj sutrašnjice
Toyotin način koristi naša rukovodeća načela kako bi se definirao svačiji način rada na svim mjestima. Autoindustrija prolazi transformaciju koja se događa jedanput u sto godina. Toyota se ranije pretvorila iz proizvođača tkalačkih razboja i proizvođača automobila. Sada se pretvaramo u kompaniju mobilnosti.

Toyotin način 2020.

Toyotin način je temelj naše korporativne kulture. Kako bismo se lakše kretali nepoznatim teritorijima na putu pretvaranja u kompaniju mobilnosti, rukovodimo se našim osnovnim načelima, vrijednostima, misijom i vizijom dok istovremeno polažemo temelje sutrašnjice. Nastavit ćemo s razvojem Toyotinog načina kako bismo išli u korak sa stalno promjenjivim svijetom te u njemu bili djelotvorni i relevantni. A sve to stalno preispitujemo s ciljem iznalaženja rješenja za stalno unapređivanje. 

U Toyoti... 

 • Djelujemo za druge

  U našem svakodnevnom radu prvenstveno nastojimo stalno uvažavati stajališta naših kupaca i dionika. Stavljanjem u tuđi položaj ostvarujemo nemoguće.

 • Radimo s integritetom

  Uvijek razmatramo kamo bi nas današnji rad trebao odvesti i kako to utječe na ljude koji nas okružuju. Put prema ciljevima utiremo s integritetom i poštenjem. 

 • Potičemo znatiželjnost

  Osobno smo zainteresirani za sve te postavljamo pitanja kako bismo otkrili što pokreće fenomene. Ovaj način razmišljanja daje nove ideje.

 • Temeljito promatramo

  Ljudi instinktivno osjećaju stvari na način na koji ih strojevi ne mogu osjećati. Prikupljamo čvrste podatke, a istovremeno osobno promatramo, osjećamo i tumačimo situaciju uz primjenu načela Genchi Genbutsu* kako bismo brzo otkrivali najkreativnija i najbolja rješenja. 

 • Stalno se poboljšavamo

  Kako danas, tako i svakog drugog dana preuzimamo odgovornost s ciljem dorađivanja vještina za sebe i druge svim srcem, umom i tijelom kako bismo zadovoljavali nove potrebe naših kupaca. 

 • Nastavljamo težiti unapređenju

  Vjerujemo u prirodnu sposobnost ljudi da stvari mijenjaju nabolje. Svako je poboljšanje vrijedno, bez obzira na veličinu. Poticanjem postupnog i revolucionarnog inovativnog razmišljanja nastojimo se razvijati u skladu s filozofijom Kaizen*, nikada ne prihvaćajući status quo. 

 • Stvaramo prostor za rast

  Usmjeravanjem na ono najvažnije, eliminiramo otpad i pažljivo upravljamo resursima kako bismo stvarali prostor za rast. To je temelj agilnosti i razvoja novih ideja za budućnost. 

 • Pozdravljamo konkurenciju

  Pozdravljamo konkurenciju, bez ega. To nas potiče na unapređivanje i bolje opsluživanje kupaca i društva pa tako stvaramo veću vrijednost i bolje doživljaje.

 • Iskazujemo poštovanje prema ljudima

  Nijedan posao nije samostalan. Nijedno radno mjesto ne ovisi o samo jednoj osobi. Maksimalno iskorištavamo razna gledišta, a različitosti pretvaramo u koristi kao jedinstven tim. Uz temeljno poštovanje prema ljudima stvaramo okruženje gdje se svi osjećaju dobrodošlima, sigurnima i uvaženima te gdje svatko može maksimalno doprinositi smislenim ciljevima. 

 • Zahvaljujemo ljudima

  Naše postojanje dugujemo kupcima, članovima, dionicima i zajednicama. Svakome koga danas sretnemo reći ćemo „hvala“. 

 • Toyotin Kodeks postupanja

  TME nastoji voditi poslovanje u skladu s najvišim standardima integriteta. Toyotin Kodeks postupanja određuje osnovne stavove za ljude koji rade u kompaniji i u društvu te daje opis osnovnih načina postupanja. Usto se detaljno opisuje što su zaposlenici dužni činiti te što treba imati na umu. Zajedno s Toyotinim načinom 2020., od najveće je važnosti da svaki zaposlenik provodi Rukovodeća načela u Toyoti i ispunjava svoje društvene dužnosti.