1. Company
  2. News, Stories and Events
  3. 2023
  4. 37 Toyota Land Cruiser za efikasnije provođenje zakona
Odaberite

37 Toyota Land Cruiser za efikasnije provođenje zakona

Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić i ambasador Japana u BiH Masami Kinefuchi uručili su 25.05.2023. godine ključeve 37 patrolnih vozila za potrebe agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini.

Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana koji je potpisan 2021. godine osigurana je bespovratna pomoć u iznosu od 500 miliona jena. U okviru te pomoći osigurana je isporuka kvalitetnih terenskih automobila Toyota Land Cruiser agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini.

Terenska vozila su uručena Graničnoj policiji BiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Službi za poslove sa strancima, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republičkoj upravi civilne zaštite, Federalnoj upravi civilne zaštite, te ministarstvima unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona.