Izazov 5

Izazov uspostavljanja društva i sistema baziranih
na reciklaži

Kako bismo doprinijeli izgradnji društva baziranog na idealnom korištenju resursa i reciklaži, radimo na četiri područja: značajnijem korištenju ekoloških materijala konstrusianju i korištenju dijelova veće trajnosti; razvijanje učinkovitijih tehnologija s većim udjelom reciklaže te veće korištenje materijala skinutih s vozila prilikom njihovog zbrinjavanja za proizvodnju novih.

Globalni izazov 2050.

Naš cilj je promocija globalnog uvođenja obrade vozila na kraju životnog vijeka i tehnologija i sistema reciklaže.

/
/
Globalni međucilj za 2030.

Naš cilj je do 2030. dovršiti globalno ustanovljavanje prikupljanja baterija i sistema recikliranja, kao i izrada 30 testnih pogona koji odgovaraju lokalnim pogonima za primjerenu obradu i recikliranje vozila na kraju životnog vijeka.

Neka od dosadašnjih Toyotinih globalnih dostignuća
/
... u korištenju rijetkog neodimija u svakom hibridnom elektromotoru
Neka od dosadašnjih dostignuća Toyote Europe
/
Naš eksperiment sa drobilicom (šrederom) na hibridnom električnom vozilu Prius plug-in je ostvario 96,9% ponovnog korištenja i povrata
/
... automobila
Izazov 5 na djelu
Smanjenje otpada uspješno uvedeno širom Europe

Koristite manje i bacajte manje! To je naša misija kao pomoć u stvaranju najekološkijeg automobila koji nema uticaja na okoliš. Kako bismo bacali manje, pratimo dvije glavne politike: Bez otpada na odlagalište i Bez otpada u spaljivanje.

Svi naši proizvodni pogoni u Europi su uložili velike napore u smanjenje otpada koji bacaju na odlagališta i spaljuju. Na primjer, Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) je uvijek bila tvornica bez otpada na odlagalištu, ali od 2007. uspješno vraća 100% svog otpada.

/

Od 2001. godine, otpad se pažljivo ponovno koristi, reciklira ili oporavlja. Industrijska ulja i razrjeđivači boje se prikupljaju radi ponovnog korištenja ili obnove; čelik i aluminij čine nove sirovine; drvena, kartonska i plastična pakiranja se recikliraju; mala preostala količina otpada se koristi kao alternativno gorivo.

S ponosom objavljujemo da su, od 2018. godine, svi naši proizvodni pogoni u Europi Bez otpada na odlagalištima i Bez otpada u spaljivanju.

/

Saznajte više

Osiguranje kvalitete Osiguranje kvalitete Posvećeni smo pružanju najviše kvalitete i osiguravanju potpunog zadovoljstva stranaka neprekidnim poboljšavanjem naših proizvoda i usluga. Toyota Kvaliteta Kvaliteta Kupci određuju kvalitetu. Naš zadatak nikada ne završava. Dom Toyotine sigurnosti Dom Toyotine sigurnosti Kako bismo osigurali dojam sigurnosti za upravljačem naših automobila u svim uvjetima, razvili smo Toyota Safety Sense, niz tehnologija i aktivnih sigurnosnih sistema. Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense donosi niz novorazvijenih sigurnosnih tehnologija: sistem upozorenja na predstojeći sudar, sistem upozorenja na napuštanje saobraćajne trake, sistem automatskog snopa svjetala i sistem očitavanja saobraćajnih znakova.
Naša politika E-privatnosti

Kolačiče na našoj stranici koristimo kako bi vam osigurali bolju uslugu. Ako ste s time zadovoljni nastavite normalno koristiti ovu stranicu, ili saznajte kako upravljati kolačićima.